Prezidentské voľby 1993

Voľby prezidenta v parlamente boli dvojkolové - do 2. kola postupovali dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Na zvolenie bola nutná dvojtretinová väčšina - najmenej 90 hlasov. Kandidátom najsilnejšieho HZDS bol poslanec Roman Kováč, ale v 2. kole získal v tajnom hlasovaní len 78 hlasov (HZDS malo 74 mandátov). V opakovaných voľbách bol iba jeden kandidát - Michal Kováč. Poslanec HZDS získal už v prvom kole 106 hlasov. V tajnej voľbe sa predpokladalo, že okrem hlasov HZDS a koaličnej SNS mu k zvoleniu pomohla SDĽ. Michal Kováč sa tak stal prvým prezidentom samostatnej SR.

Stránka obsahuje:

Výsledky prvých volieb prezidenta

Michal Kováč
Michal Kováč nezávislý
70,66%

Druhá voľba – 15. schôdza NRSR

Legenda

za Michala Kováč (za Michala Kováč)
proti (proti)
Zdržali sa (Zdržali sa)
Neplatné hlasy (Neplatné hlasy)
Nehlasovali (Nehlasovali)
Neprítomní (Neprítomní)

Prvá voľba – Opakovaná voľba (druhé kolo)

Legenda

Roman Kováč (Roman Kováč)
Milan Ftáčnik (Milan Ftáčnik)
Zdržali sa (Zdržali sa)
Neplatné hlasy (Neplatné hlasy)
Nehlasovali (Nehlasovali)
Neprítomní (Neprítomní)

Prvá voľba – 13. schôdza NRSR

Legenda

Roman Kováč (Roman Kováč)
Milan Ftáčnik (Milan Ftáčnik)
Anton Neuwirth (Anton Neuwirth)
Jozef Prokeš (Jozef Prokeš)
Zdržali sa (Zdržali sa)
Neplatné hlasy (Neplatné hlasy)
Neprítomní (Neprítomní)