Kandidáti v prezidentských voľbách 2024

Predstavujeme kandidátov, ktorí sa uchádzajú o váš hlas v prezidentských voľbách 2024. Šiesteho prezidenta si bude Slovensko voliť 23. marca 2024, prípadne 6. apríla.

Stránka obsahuje:

Kandidáti na prezidenta

Peter Peter Pellegrini Hlas-SD

politik, predseda strany Hlas, predseda Národnej rady SR

 • Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach
 • slobodný
profil kandidáta
Ivan Ivan Korčok nezávislý

diplomat, bývalý veľvyslanec a exminister zahraničných vecí

 • Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave a postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov na Univerzite Komenského v Bratislave
 • ženatý, má dvoch synov
 • web: ivankorcok.sk
profil kandidáta
Štefan Štefan Harabin nezávislý

právnik, sudca a bývalý minister spravodlivosti

 • Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Je druhýkrát ženatý, má štyri deti, syna a tri dcéry
 • web: harabin2024.sk
profil kandidáta
Ján Ján Kubiš nezávislý

diplomat, bývalý veľvyslanec a exminister zahraničných vecí

 • Vzdelanie: Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov
 • ženatý, má jednu dcéru
 • web: kubisprezident.sk
profil kandidáta
Igor Igor Matovič hnutie Slovensko

politik, bývalý premiér, poslanec NR SR a líder hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO)

 • vzdelanie: absolvoval Fakultu managementu na UK v Bratislave, odbor finančný manažment
 • ženatý, má dve deti
 • web: obycajniludia.sk
profil kandidáta
Andrej Andrej Danko SNS

súčasný podpredseda a bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), predseda Slovenskej národnej strany (SNS), advokát

 • Vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • rozvedený, má dvoch synov
 • web: sns.sk
profil kandidáta
Krisztián Krisztián Forró Aliancia - Szövetség

Aktivista, podnikateľ, politik, líder mimoparlamentnej strany Szövetség – Aliancia

 • Vzdelanie: Edutus College v Tatabányi
 • Je ženatý, má troch synov
 • web: forrokrisztian.sk (neaktívna stránka – A webhely jelenleg karbantartás alatt áll
profil kandidáta
Patrik Patrik Dubovský Za ľudí, Kresťanká únia

vedecký pracovník Ústavu pamäti národa

vzdelanie: archívnictvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

profil kandidáta
Marian Marian Kotleba ĽS NS

predseda mimoparlamentnej strany ĽS NS

 • Vzdelanie: Fakulta prírodných vied a Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 • rozvedený, má jedného syna
profil kandidáta
Milan Milan Náhlik nezávislý

príslušník policajného zboru

 • vzdelanie: UKF v Nitre, fakulta sociálnych vied
 • ženatý, má tri deti
 • facebok: Milan Náhlik
profil kandidáta
Róbert Róbert Švec nezávislý

predseda Slovenského hnutia obrody

 • vzdelanie: Trnavská univerzita, katedra politológie
 • web: sho.sk
profil kandidáta
Všetci kandidáti

Predvolebné prieskumy

 • 1 Peter Pellegrini 35,8 %
 • 2 Ivan Korčok 34,6 %
 • 3 Štefan Harabin 10,0 %
 • 4 Igor Matovič 6,6 %
 • 5 Ján Kubiš 4,8 %
 • 6 Krisztián Forró 2,2 %
 • 7 Marián Kotleba 2,0 %
 • 8 Milan Náhlik 1,5 %
 • 9 Andrej Danko 1,3 %
 • 10 Patrik Dubovský 1,1 %
 • 1 Peter Pellegrini 39,0 %
 • 2 Ivan Korčok 37,2 %
 • 3 Štefan Harabin 8,1 %
 • 4 Igor Matovič 4,8 %
 • 5 Ján Kubiš 3,0 %
 • 6 Krisztián Forró 2,4 %
 • 7 Andrej Danko 2,1 %
 • 8 Patrik Dubovský 1,9 %
 • 9 Marián Kotleba 0,9 %
 • 10 Milan Náhlik 0,6 %
 • 1 Peter Pellegrini 38,1 %
 • 2 Ivan Korčok 35,6 %
 • 3 Štefan Harabin 10,9 %
 • 4 Ján Kubiš 4,9 %
 • 5 Andrej Danko 3,3 %
 • 6 Miroslav Radačovský 2,4 %
 • 7 Krisztián Forró 2,3 %
 • 8 Ján Drgonec 0,9 %
 • 9 Beáta Janočková 0,6 %
 • 10 Marta Čurajová 0,5 %
 • 11 Peter Kuťka 0,5 %
 • 1 Peter Pellegrini 40,6 %
 • 2 Ivan Korčok 37,7 %
 • 3 Štefan Harabin 8,0 %
 • 4 Ján Kubiš 3,1 %
 • 5 Krisztián Forró 2,4 %
 • 6 Andrej Danko 1,5 %
 • 7 Beáta Janočková 0,8 %
 • 8 Miroslav Radačovský 0,7 %
 • 9 Marta Čurajová 0,4 %
 • 1 Ivan Korčok 33,0 %
 • 2 Peter Pellegrini 32,4 %
 • 3 Štefan Harabin 11,0 %
 • 4 Ján Kubiš 4,3 %
 • 5 Ján Drgonec 2,2 %
 • 6 Beáta Janočková 2,0 %
 • 7 Krisztián Forró 1,9 %
 • 8 Andrej Danko 1,8 %
 • 9 Miroslav Radačovský 1,5 %
 • 10 Peter Kuťka 0,6 %
 • 1 Peter Pellegrini 33,5 %
 • 2 Ivan Korčok 20,6 %
 • 3 Ján Kubiš 7,4 %
 • 4 Štefan Harabin 7,1 %
 • 5 Andrej Danko 3,2 %
 • 6 Krisztián Forró 0,8 %
Všetky prieskumy

Časté otázky ku kandidatúre na prezidenta

 • Kedy sa konajú prezidentské voľby?

  Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Postupujú doň dvaja kandidáti so ziskom najvyššieho počtu hlasov z prvého kola. Druhé kolo volieb by sa nekonalo v prípade, ak by jeden zvolený kandidát získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov už v prvom kole. zistiť viac

 • Kto navrhuje kandidátov na prezidenta SR?

  Prezidentom sa môže stať každý občan, ktorý je voliteľný za poslanca SR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb – teda do 29. januára 2024. zistiť viac

 • Existujú vekové alebo iné obmedzenia pre kandidátov na prezidenta?

  Prezidentom sa môže stať každý občan, ktorý je voliteľný za poslanca SR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov. Kandidatúru podáva ten, kto získa podpisy najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo 15 000 podpisov občanov. zistiť viac

 • Koľko podpisov voličov potrebuje kandidát na prezidenta?

  Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi. zistiť viac

 • Do akého termínu musí byť oficiálne ohlásená kandidatúra?

  Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb – teda do 29. januára 2024. Termín volieb oznámil predseda NR SR 8. januára 2024. zistiť viac

 • Môže prezidentský kandidát zastávať inú verejnú funkciu?

  Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. Členstvo v strane alebo jej orgánoch zákon neobmedzuje.Ak za prezidenta bude zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu.

 • Aké sú požiadavky na kandidáta v súvislosti s podporou politických strán?

  Kandidát môže byť nezávislý, ale môžu ho podporovať jedna či viac politických strán. Strany môžu kandidáta podporovať aj finančne, ale aj prostriedky strany sú súčasťou celkového limitu výdavkov určených na kampaň kandidáta a nemôžu prekročiť sumu 500-tisíc eur. zistiť viac

 • Má kandidát právo kedykoľvek a bez obmedzení zrušiť svoju kandidatúru?

  Každý kandidát má právo kandidatúru kedykoľvek stiahnuť a môže vyzvať svojich voličov na podporu iného kandidáta. Môže tak urobiť dokonca aj pred 2. kolom, ak doň postúpil. Ak jeden z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom kole volieb najviac platných hlasov, prestane byť voliteľný za prezidenta pred druhým kolom volieb alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidát, ktorý v prvom kole volieb získal ďalší najvyšší počet platných hlasov.Aj zvolený prezident sa kedykoľvek môže svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 • Aké sú pravidlá kampane a čo je volebné moratórium?

  Kampaň sa začala dňom vyhlásenia termínu volieb (9. 1.) a končí sa 48 hodín predo dňom konania prvého kola volieb, teda o polnoci z 20. na 21. marca, keď začína plynúť volebné moratórium. V prípade konania druhého kola sa volebná kampaň končí o polnoci z 3. na 4. apríla. zistiť viac

 • Koľko môže kandidát minúť v kampani?

  „Kandidát na prezidenta SR môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb,“ píše sa v zákone. Do tejto sumy sa rátajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť. zistiť viac

 • Ako sa kandidát stáva prezidentom?

  Prezidentom sa stane ten, ktorý v prvom kole získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, alebo v druhom kole získa viac hlasov. Prezident sa ujíma funkcie zložením sľubu pred Národnou radou do rúk predsedu Ústavného súdu SR. zistiť viac