Preferencie a prieskumy: Prezidentské voľby 2024

Aktuálne prieskumy preferencií kandidátov v prezidentských voľbách 2024. Šiesteho prezidenta si bude Slovensko voliť 23. marca 2024, prípadne 6. apríla.

Stránka obsahuje:

Predvolebné prieskumy

 • 1 Peter Pellegrini 35,2 %
 • 2 Ivan Korčok 34,0 %
 • 3 Štefan Harabin 11,0 %
 • 4 Igor Matovič 5,0 %
 • 5 Ján Kubiš 4,3 %
 • 6 Andrej Danko 3,2 %
 • 7 Krisztián Forró 3,1 %
 • 8 Marian Kotleba 2,4 %
 • 9 Patrik Dubovský 1,3 %
 • 10 Milan Náhlik 0,5 %
 • 1 Peter Pellegrini 40,2 %
 • 2 Ivan Korčok 36,3 %
 • 3 Štefan Harabin 8,5 %
 • 4 Igor Matovič 4,3 %
 • 5 Ján Kubiš 3,4 %
 • 6 Krisztián Forró 3,0 %
 • 7 Marián Kotleba 1,7 %
 • 8 Patrik Dubovský 1,3 %
 • 9 Andrej Danko 1,1 %
 • 1 Peter Pellegrini 35,8 %
 • 2 Ivan Korčok 34,6 %
 • 3 Štefan Harabin 10,0 %
 • 4 Igor Matovič 6,6 %
 • 5 Ján Kubiš 4,8 %
 • 6 Krisztián Forró 2,2 %
 • 7 Marián Kotleba 2,0 %
 • 8 Milan Náhlik 1,5 %
 • 9 Andrej Danko 1,3 %
 • 10 Patrik Dubovský 1,1 %
 • 1 Peter Pellegrini 39,0 %
 • 2 Ivan Korčok 37,2 %
 • 3 Štefan Harabin 8,1 %
 • 4 Igor Matovič 4,8 %
 • 5 Ján Kubiš 3,0 %
 • 6 Krisztián Forró 2,4 %
 • 7 Andrej Danko 2,1 %
 • 8 Patrik Dubovský 1,9 %
 • 9 Marián Kotleba 0,9 %
 • 10 Milan Náhlik 0,6 %
 • 1 Peter Pellegrini 38,1 %
 • 2 Ivan Korčok 35,6 %
 • 3 Štefan Harabin 10,9 %
 • 4 Ján Kubiš 4,9 %
 • 5 Andrej Danko 3,3 %
 • 6 Miroslav Radačovský 2,4 %
 • 7 Krisztián Forró 2,3 %
 • 8 Ján Drgonec 0,9 %
 • 9 Beáta Janočková 0,6 %
 • 10 Marta Čurajová 0,5 %
 • 11 Peter Kuťka 0,5 %
 • 1 Peter Pellegrini 40,6 %
 • 2 Ivan Korčok 37,7 %
 • 3 Štefan Harabin 8,0 %
 • 4 Ján Kubiš 3,1 %
 • 5 Krisztián Forró 2,4 %
 • 6 Andrej Danko 1,5 %
 • 7 Beáta Janočková 0,8 %
 • 8 Miroslav Radačovský 0,7 %
 • 9 Marta Čurajová 0,4 %
 • 1 Ivan Korčok 33,0 %
 • 2 Peter Pellegrini 32,4 %
 • 3 Štefan Harabin 11,0 %
 • 4 Ján Kubiš 4,3 %
 • 5 Ján Drgonec 2,2 %
 • 6 Beáta Janočková 2,0 %
 • 7 Krisztián Forró 1,9 %
 • 8 Andrej Danko 1,8 %
 • 9 Miroslav Radačovský 1,5 %
 • 10 Peter Kuťka 0,6 %
 • 1 Peter Pellegrini 33,5 %
 • 2 Ivan Korčok 20,6 %
 • 3 Ján Kubiš 7,4 %
 • 4 Štefan Harabin 7,1 %
 • 5 Andrej Danko 3,2 %
 • 6 Krisztián Forró 0,8 %
Všetky prieskumy

Časté otázky ku predvolebným prieskumom

 • Kedy sa konajú prezidentské voľby?

  Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Postupujú doň dvaja kandidáti so ziskom najvyššieho počtu hlasov z prvého kola. Druhé kolo volieb by sa nekonalo v prípade, ak by jeden zvolený kandidát získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov už v prvom kole. zistiť viac

 • Kto sa môže stať prezidentom?

  Prezidentom sa môže stať každý občan, ktorý je voliteľný za poslanca SR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb – teda do 29. januára 2024 zistiť viac

 • Na koľko rokov sa volí prezident?

  Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Jedna osoba môže vykonávať funkciu prezidenta maximálne v dvoch po sebe idúcich obdobiach. zistiť viac

 • Aké sú pravidlá kampane a čo je volebné moratórium?

  Kampaň sa začala dňom vyhlásenia termínu volieb (9. 1.) a končí sa 48 hodín predo dňom konania prvého kola volieb, teda o polnoci z 20. na 21. marca, keď začína plynúť volebné moratórium. V prípade konania druhého kola sa volebná kampaň končí o polnoci z 3. na 4. apríla. zistiť viac

 • Kedy a ako často sa realizujú verejné prieskumy?

  Prieskumy sa zvyčajne realizujú v mesačnom alebo dvojmesačnom intervale. Väčšina prieskumných agentúr realizuje prieskumy preferencií pre prezidentské voľby približne raz mesačne v období, keď je už jasný zoznam hlavných kandidátov a kandidátok. Keďže na Slovensku sa významná časť ľudí rozhoduje pre voľbu strany alebo kandidáta až v posledných dňoch pred voľbami a zmeny tu môžu byť dynamickejšie, dá sa očakávať, že niektoré agentúry zverejnia počas marca 2024 prieskumy viackrát. V prípade druhého kola prezidentských volieb môžeme prieskumy očakávať bezprostredne po prvom kole a tesne pred začatím moratória pre druhé kolo volieb.

 • Aké metódy sa používajú na zhromaždenie údajov o volebných preferenciách?

  Najčastejšie metódy sú: osobné dopytovanie prostredníctvom anketárov, telefonické dopytovanie, online dopytovanie prostredníctvom online panelu, ktorý prináša vysoko kvalitné a valídne výsledky. Pre určenie preferencií jednotlivých strán alebo kandidátov a kandidátok sa byužíva takzvaný volebný model. Volebný model simuluje rozloženie voličských hlasov v hypotetických voľbách, čiže vo voľbách, ktoré by sa konali práve teraz či najbližší víkend. Napríklad prístup agentúry Ipsos stojí na nadštandardných kritériách výberu reprezentatívnej vzorky populácie podľa pohlavia, veku, regiónu, vzdelania, národnosti a veľkosti miesta bydliska, a bohatom know how so samotným modelovaním vrátane váženia na základe minulého voličského správania.

 • Ako sa zabezpečuje objektívnosť a nezávislosť pri realizácii verejných prieskumov?

  Používaním vedeckých metód pri výbere respondentov, formulovaním otázok tak, aby nenavádzali na výber niektorej konkrétnej odpovede, kontrolou práce anketárov. Pri prieskumoch by mali byť vždy zverejnené informácie o tom, aká agentúra prieskum realizovala, pre koho ho realizovala, v akom období sa prieskum uskutočnil, aká bola veľkosť vzorky a ako je zabezpečená reprezentatívnosť vzorky na celú slovenskú populáciu. Následne si môžu čitatelia overiť, či konkrétna agentúra patrí do profesnej asociácie SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr). Všetci jej členovia musia dodržiavať prísne profesné a etické štandardy prieskumnej práce.

 • Aké sú hlavné dôvody, prečo sa preferencie voličov môžu meniť?

  Správanie ľudí ovplyvňujú informácie a udalosti, ktoré sa v danom čase odohrávajú. Nejde o meranie exaktných vecí ako v prírodných vedách. Úlohou každej kampane je ovplyvniť voliča a zmeniť tak jeho preferencie. Pri prezidentských voľbách bývajú do finálneho potvrdenia zoznamu kandidujúcich najväčšie zmeny spôsobené tým, že sa objavia noví silní kandidáti alebo kandidátky, o ktorých sa predtým nehovorilo. Po uzatvorení zoznamu vplývajú na preferencie ľudí kampane kandidátov, ich vzájomné diskusie, podpora od politických strán určitým kandidátom alebo kandidátkam, prípadne vzdanie sa niektorých uchádzačov v prospech iných. Samozrejme, preferenciami môžu výrazne zatriasť aj prudké zmeny v oblasti straníckej politiky, prípadne škandály a kauzy kandidátov a kandidátok. Pri kandidátoch s vysokou podporou môže dochádzať aj k tzv. snowball efektu, keď sa ľudia pre ich voľbu rozhodujú napríklad pre to, že majú väčšiu istotu neprepadnutia ich hlasu.

 • Existujú rozdiely v preferenciách voličov v rôznych častiach krajiny?

  Rozdiely určite existujú, vidieť to aj na reálnych výsledkoch volieb, že rôzne časti Slovenska preferujú v rôznej miere strany, či kandidátov. Ako dlhodobý trend sa v tomto zmysle ukazuje najmä výrazne vyššia podpora strán Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita v Bratislavskom kraji. Rovnako napríklad aj vyššia podpora Maďarskej aliancie (a v minulosti iných etnických strán) v regiónoch so zastúpením maďarskej menšiny.

 • Ako môžem prispieť svojím názorom do prieskumov a ako sa zaregistrovať pre účasť v prieskumoch?

  V osobných a telefonických rozhovorch nie je možné sa vopred registrovať, tam sa respondenti vyberajú náhodne. Registrovať je možné sa len do online panelov, napríklad panel na stránke www.populacia.sk, kde po registrácii a overení prístupu môže ktokoľvek vypĺňať dotazníkové prieskumy na rôzne témy.Na príprave odpovedí sa podieľal Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry FOCUS a sociológ Roman Pudmarčík z agentúry Ipsos.