Za prvého prezidenta Slovenskej republiky bol zvolený

Michal Kováč Ing. CSc.
Michal Kováč

Ako prebiehali voľby v parlamente

Voľby prezidenta v parlamente boli dvojkolové - do 2. kola postupovali dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Na zvolenie bola nutná dvojtretinová väčšina - najmenej 90 hlasov. Kandidátom najsilnejšieho HZDS bol poslanec Roman Kováč, ale v 2. kole získal v tajnom hlasovaní len 78 hlasov (HZDS malo 74 mandátov). V opakovaných voľbách bol iba jeden kandidát - Michal Kováč. Poslanec HZDS získal už v prvom kole 106 hlasov. V tajnej voľbe sa predpokladalo, že okrem hlasov HZDS a koaličnej SNS mu k zvoleniu pomohla SDĽ. Michal Kováč sa tak stal prvým prezidentom samostatnej SR.

Druhá voľba – 15. schôdza NRSR

za Michala Kováč
106 hlasov
proti
20 hlasov
Zdržali sa
19 hlasov
Neplatné hlasy
1 hlas
Nehlasovali
2 hlas
Neprítomní
2 hlasy

Prvá voľba – Opakovaná voľba (druhé kolo)

Roman Kováč
78 hlasov
Milan Ftáčnik
31 hlasov
Zdržali sa
30 hlasov
Neplatné hlasy
7 hlasov
Nehlasovali
1 hlasov
Neprítomní
3 hlasy

Prvá voľba – 13. schôdza NRSR

Roman Kováč
69 hlasov
Milan Ftáčnik
30 hlasov
Anton Neuwirth
27 hlasov
Jozef Prokeš
17 hlasov
Neplatné hlasy
2 hlasy
Zdržali sa
2 hlasy
Neprítomní
3 hlasy