Eurovoľby 2024

Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024 od 07:00 do 22:00. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Výsledky prinesieme po skončení volieb v celej Európskej únii, posledné miestnosti sa zavrú 9. júna o 23:00 v Taliansku. Sledujte aktuality a dôležité informácie o eurovoľbách 2024.

Stránka obsahuje:

Predvolebné prieskumy

 • 1 SMER 24,6 %
 • 2 Progresívne Slovensko 21,9 %
 • 3 HLAS 11,2 %
 • 4 REPUBLIKA 8,7 %
 • 5 KDH 6,3 %
 • 6 SaS 5,7 %
 • 7 Demokrati 5,2 %
 • 8 Maďarská aliancia 5,1 %
 • 9 SLOVENSKO 4,4 %
 • 10 SNS 3,2 %
 • 1 Progresívne Slovensko 23,2 %
 • 2 SMER 22,1 %
 • 3 HLAS 11,9 %
 • 4 REPUBLIKA 11,0 %
 • 5 SaS 6,4 %
 • 6 KDH 5,0 %
 • 7 Maďarská aliancia 3,7 %
 • 8 Demokrati 3,3 %
 • 9 SLOVENSKO 3,2 %
 • 10 SNS 3,1 %
 • 11 ZDRAVÝ ROZUM 1,9 %
 • 12 Kresťanská únia 1,2 %
 • 1 SMER 23,8 %
 • 2 Progresívne Slovensko 22,1 %
 • 3 HLAS 13,8 %
 • 4 REPUBLIKA 9,1 %
 • 5 KDH 6,5 %
 • 6 SaS 6,0 %
 • 7 SLOVENSKO 4,7 %
 • 8 Maďarská aliancia 4,2 %
 • 9 SNS 3,7 %
 • 10 Demokrati 3,0 %
 • 11 ĽSNS 1,3 %
 • 1 SMER 24,4 %
 • 2 Progresívne Slovensko 23,5 %
 • 3 HLAS 10,3 %
 • 4 REPUBLIKA 9,0 %
 • 5 KDH 7,1 %
 • 6 SaS 5,7 %
 • 7 SLOVENSKO 5,3 %
 • 8 Maďarská aliancia 4,8 %
 • 9 SNS 4,0 %
 • 10 Demokrati 3,4 %
 • 11 ĽSNS 1,7 %
 • 1 Progresívne Slovensko 25,6 %
 • 2 SMER 17,6 %
 • 3 HLAS 14,4 %
 • 4 REPUBLIKA 8,5 %
 • 5 KDH 7,0 %
 • 6 SaS 6,7 %
 • 7 SNS 5,2 %
 • 8 Maďarská aliancia 3,7 %
 • 9 Demokrati 3,4 %
 • 10 SLOVENSKO 2,7 %
 • 11 ZDRAVÝ ROZUM 1,0 %
 • 12 ĽSNS 1,0 %
 • 1 Progresívne Slovensko 27,2 %
 • 2 SMER 15,2 %
 • 3 HLAS 14,2 %
 • 4 REPUBLIKA 7,5 %
 • 5 KDH 6,7 %
 • 6 SaS 6,5 %
 • 7 Maďarská aliancia 5,0 %
 • 8 SNS 4,1 %
 • 9 SLOVENSKO 3,2 %
 • 10 Demokrati 2,7 %
 • 11 ZDRAVÝ ROZUM 1,5 %
 • 12 SRDCE 1,2 %
 • 13 ĽSNS 1,0 %
 • 1 SMER 26,7 %
 • 2 Progresívne Slovensko 24,6 %
 • 3 HLAS 11,8 %
 • 4 KDH 8,2 %
 • 5 REPUBLIKA 6,4 %
 • 6 SLOVENSKO 4,9 %
 • 7 SNS 4,8 %
 • 8 SaS 4,6 %
 • 9 Maďarská aliancia 2,4 %
 • 10 Demokrati 2,3 %
 • 11 ĽSNS 2,1 %
Všetky prieskumy

Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu

 • 08.06.2024 34,38%
 • 25.05.2019 22,74%
 • 24.05.2014 13,05%
 • 06.06.2009 19,64%
 • 13.06.2004 16,96%

Časté otázky o voľbách do Európskeho parlamentu

 • Kedy sa konajú eurovoľby 2024?

  Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024 od 07:00 h do 22:00 h. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

  V jednotlivých členských štátoch EÚ sú naplánované voľby na 6. až 9. júna. Prví budú voliť Holanďania, už 6. júna, vo väčšine krajín volia až v nedeľu 9. júna.

  zistiť viac

 • Čo je európsky parlament?

  Európsky parlament (EP) je zákonodárny orgán Európskej únie (EÚ). Jeho poslanci sú volení priamou všeobecnou voľbou na obdobie piatich rokov. Parlament tvorí celkovo 705 europoslancov volených v 27 členských štátoch EÚ. Európsky parlament (EP) má tri základné právomoci: kontrolnú, legislatívnu a rozpočtovú.

  Európsky parlament prijíma právne predpisy EÚ, ktoré vychádzajú z návrhov Európskej komisie. Túto právomoc si delí s Radou EÚ, ktorá zastupuje členské štáty únie. EP musí s návrhom zákona súhlasiť, inak takýto návrh nevstúpi do platnosti

  zistiť viac

 • Aký je volebný systém eurovolieb?

  Kreslá do EP sa prideľujú na základe počtu obyvateľov každého členského štátu. Ide však o zostupnú proporcionalitu: žiadna krajina nemôže mať menej než šiestich, ale ani viac ako 96 poslancov. Celkový počet europoslancov nesmie prekročiť číslo 750 (plus jeho predsedníčka resp. predseda).

  Na Slovensku sa volia strany a poslanecké kreslá získa v počte podľa volebného výsledku každá strana, ktorá prekorčí hranicu 5%. Na prekrúžkovanie potrebujú získať kandidáti aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. Slováci budú voliť 15 europoslancov.

  zistiť viac

 • Ako voliť v eurovoľbách?

  Volič sa pri vstupe do volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana EÚ. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten. Vo volebnej miestnosti dostane prázdnu obálku a hlasovacie lístky, z ktorých si za plentou vyberie jeden svojho preferovaného politického subjektu. Môže odovzdať prednostné hlasy maximálne u dvoch kandidátov na kandidátnej listine.

  Hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne upravené lístky vloží do druhej schránky na to určenej. Na prekrúžkovanie potrebujú získať kandidáti aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu.

  zistiť viac

 • Môže sa voliť v eurovoľbách zo zahraničia?

  Na Slovensku môžete voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ak ste:

  • v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov
  • občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
  • občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie

  V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte, pričom volí poslancov toho štátu, v ktorom žije. Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné.

 • Kto sa môže stať europoslancom?

  Za poslanca EP bude môcť kandidovať občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Tiež občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

  Hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne upravené lístky vloží do druhej schránky na to určenej. Na prekrúžkovanie potrebujú získať kandidáti aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu.

  Politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí, ktoré sa zúčastňujú na voľbách, doručovali svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej komisie najneskôr 10. marca 2024.

 • Na koľko rokov sa volia europoslanci?

  Slovensko bude mať v EP 15 poslancov, ktorí budú volení na päť rokov. Posledné voľby boli v máji 2019.

 • Aké sú pravidlá kampane a čo je volebné moratórium?

  Volebná kampaň sa začala dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej. Volebnú kampaň je potrebné ukončiť najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 5.6.2024 o 23:59.

  Politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sú subjektmi oprávnenými viesť volebnú kampaň iba kandidujúce politické strany.

  zistiť viac

 • Aké právomoci má europoslanec?

  Európski občania si volia poslancov EP, aby ich zastupovali. Títo poslanci tvoria právne predpisy EÚ a dohliadajú na činnosť Komisie a členských štátov. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení kľúčových problémov našej doby, ako sú napríklad zmena klímy, migrácia, ľudské práva a spôsob, akým regulujeme finančné trhy.

  Každodenné pracovné úlohy poslanca EP sú rozdelené medzi prácu pre voličov, diskusie v politických skupinách, ako aj rokovania a hlasovania vo výboroch a počas plenárnych schôdzí.

  V Parlamente pôsobia viaceré špecializované výbory v širokej škále politických oblastí. Skúmajú legislatívne návrhy a predkladajú k nim pozmeňujúce návrhy a prijímajú správy. Výbory tiež vymenúvajú tím poslancov EP, ktorý rokuje s Radou o právnych predpisoch EÚ. Okrem toho prijímajú uznesenia z vlastnej iniciatívy, organizujú vypočutia s odborníkmi a kontrolujú ostatné inštitúcie a orgány EÚ.

  zistiť viac

 • Aký je plat europoslanca?

  Všeobecne platí, že poslanci EP dostávajú rovnaký plat v súlade s jednotným štatútom, ktorý vstúpil do platnosti v júli 2009. Od 1. júla 2023 predstavuje hrubý mesačný plat poslancov EP podľa jednotného štatútu 10 075,18 eur. Plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a znižuje sa o príspevky na poistenie. Po odčítaní týchto položiek predstavuje 7 853,89 eur. Členské štáty môžu plat zdaniť aj podľa vnútroštátnych daňových predpisov. Základný plat predstavuje 38,5 % základného platu sudcu Súdneho dvora Európskej únie.

  Dôchodky

  V súlade so štatútom majú bývalí poslanci po dovŕšení 63 rokov života nárok na starobný dôchodok. Dôchodok sa rovná 3,5 % platu poslancov EP za každý celý rok výkonu mandátu a jednej dvanástine tejto sumy za každý ďalší celý mesiac mandátu, najviac však 70 % platu poslancov EP. Náklady na tieto dôchodky sú hradené z rozpočtu Európskej únie.

  zistiť viac

 • Ktoré strany sú momentálne zastúpené v Európskom parlamente?

  Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu sú členmi politických skupín, v ktorých nie sú zoskupení na základe štátnej, ale politickej príslušnosti. V súčasnosti je v europarlamente 7 politických skupín.

  Na vytvorenie politickej skupiny je potrebných 23 poslancov alebo poslankýň a v skupine musí byť zastúpená aspoň jedna štvrtina členských štátov. Poslanci alebo poslankyne môžu byť členmi iba jednej politickej skupiny.

  Poslanci alebo poslankyne, ktorí/é nepatria do žiadnej politickej skupiny, sú známi/e ako nezaradení/é poslanci alebo poslankyne.

  V europarlamente pôsobia:

  • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • Renew Europe Group
  • Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • Európski konzervatívci a reformisti
  • Skupina Identita a demokracia
  • Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL


  Slovensko má aktuálne 14 europoslancov:

  • Monika BEŇOVÁ (nezaradení poslanci) - SMER-Sociálna demokracia
  • Vladimír BILČÍK (poslanecký klub Európskej ľudovej strany - Kresťanských demokratov) - nezávislý
  • Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (skupina Renew Europe) - nezávislá
  • Robert HAJŠEL (skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente) - nezávislý
  • Martin HOJSÍK (skupina Renew Europe) - Progresívne Slovensko
  • Eugen JURZYCA (Európski konzervatívci a reformisti) - Sloboda a Solidarita
  • Miriam LEXMANN (poslanecký klub Európskej ľudovej strany - Kresťanských demokratov) - Kresťanskodemokratické hnutie
  • Jozef MIHÁL (skupina Renew Europe) - nezávislý
  • Peter POLLÁK (poslanecký klub Európskej ľudovej strany - Kresťanských demokratov) - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
  • Miroslav RADAČOVSKÝ (nezaradení poslanci) - Slovenský PATRIOT
  • Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ (nezaradení poslanci) - SMER-Sociálna demokracia
  • Ivan ŠTEFANEC (poslanecký klub Európskej ľudovej strany - Kresťanských demokratov) - Kresťanskodemokratické hnutie
  • Milan UHRÍK (nezaradení poslanci) - Hnutie Republika
  • Michal WIEZIK (skupina Renew Europe) - Progresívne Slovensko

  zistiť viac