Výsledky parlamentných volieb v obci

55,78%
23,15%
10,52%
5,26%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

66,66
59,82
%
2016 05.03.
67,85
59,11
%
2012 10.03.
78,10
58,83
%
2010 12.06.
70,89
54,67
%
2006 17.06.
81,74
70,06
%
2002 21.09.
92,85
84,24
%
1998 26.09.
93,70
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
97,90
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 66,66%
59.82%

2012 10.03. 67,85%
59.11%

2010 12.06. 78,10%
58.83%

2006 17.06. 70,89%
54.67%

2002 21.09. 81,74%
70.06%

1998 26.09. 92,85%
84.24%

1994 01.10. 93,70%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 97,90%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok