Výsledky parlamentných volieb v obci

30,05%
TIP
19,07%
17,34%
6,35%
SNS
5,78%
5,78%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

72,95
59,82
%
2016 05.03.
57,51
59,11
%
2012 10.03.
52,30
58,83
%
2010 12.06.
48,95
54,67
%
2006 17.06.
75,77
70,06
%
2002 21.09.
86,44
84,24
%
1998 26.09.
79,00
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
97,46
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 72,95%
59.82%

2012 10.03. 57,51%
59.11%

2010 12.06. 52,30%
58.83%

2006 17.06. 48,95%
54.67%

2002 21.09. 75,77%
70.06%

1998 26.09. 86,44%
84.24%

1994 01.10. 79,00%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 97,46%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok