Výsledky parlamentných volieb v obci

36,82%
24,76%
SaS
10,79%
7,30%
6,34%
6,03%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

71,26
59,82
%
2016 05.03.
61,37
59,11
%
2012 10.03.
74,12
58,83
%
2010 12.06.
68,88
54,67
%
2006 17.06.
79,54
70,06
%
2002 21.09.
92,34
84,24
%
1998 26.09.
86,01
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
93,85
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 71,26%
59.82%

2012 10.03. 61,37%
59.11%

2010 12.06. 74,12%
58.83%

2006 17.06. 68,88%
54.67%

2002 21.09. 79,54%
70.06%

1998 26.09. 92,34%
84.24%

1994 01.10. 86,01%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 93,85%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok