Výsledky parlamentných volieb v obci

45,38%
42,64%
8,22%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

51,13
59,82
%
2016 05.03.
60,62
59,11
%
2012 10.03.
71,70
58,83
%
2010 12.06.
67,74
54,67
%
2006 17.06.
76,28
70,06
%
2002 21.09.
91,43
84,24
%
1998 26.09.
88,85
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
98,30
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 51,13%
59.82%

2012 10.03. 60,62%
59.11%

2010 12.06. 71,70%
58.83%

2006 17.06. 67,74%
54.67%

2002 21.09. 76,28%
70.06%

1998 26.09. 91,43%
84.24%

1994 01.10. 88,85%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 98,30%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok