Výsledky parlamentných volieb v obci

42,36%
SNS
12,50%
9,72%
7,63%
7,63%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

43,93
59,82
%
2016 05.03.
44,56
59,11
%
2012 10.03.
50,60
58,83
%
2010 12.06.
47,68
54,67
%
2006 17.06.
69,98
70,06
%
2002 21.09.
88,26
84,24
%
1998 26.09.
84,00
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
98,18
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 43,93%
59.82%

2012 10.03. 44,56%
59.11%

2010 12.06. 50,60%
58.83%

2006 17.06. 47,68%
54.67%

2002 21.09. 69,98%
70.06%

1998 26.09. 88,26%
84.24%

1994 01.10. 84,00%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 98,18%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok