Výsledky parlamentných volieb v obci

32,30%
SNS
18,46%
12,30%
9,23%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

55,08
59,82
%
2016 05.03.
67,69
59,11
%
2012 10.03.
67,22
58,83
%
2010 12.06.
72,72
54,67
%
2006 17.06.
74,14
70,06
%
2002 21.09.
88,53
84,24
%
1998 26.09.
76,27
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
98,44
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 55,08%
59.82%

2012 10.03. 67,69%
59.11%

2010 12.06. 67,22%
58.83%

2006 17.06. 72,72%
54.67%

2002 21.09. 74,14%
70.06%

1998 26.09. 88,53%
84.24%

1994 01.10. 76,27%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 98,44%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok