Výsledky parlamentných volieb v obci

68,64%
20,62%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

68,11
59,82
%
2016 05.03.
73,32
59,11
%
2012 10.03.
80,74
58,83
%
2010 12.06.
83,52
54,67
%
2006 17.06.
91,25
70,06
%
2002 21.09.
98,24
84,24
%
1998 26.09.
93,79
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
96,01
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 68,11%
59.82%

2012 10.03. 73,32%
59.11%

2010 12.06. 80,74%
58.83%

2006 17.06. 83,52%
54.67%

2002 21.09. 91,25%
70.06%

1998 26.09. 98,24%
84.24%

1994 01.10. 93,79%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 96,01%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok