Výsledky parlamentných volieb v obci

KDH
32,23%
20,29%
14,92%
10,14%
SNS
8,65%
7,76%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

55,93
59,82
%
2016 05.03.
57,34
59,11
%
2012 10.03.
52,97
58,83
%
2010 12.06.
47,94
54,67
%
2006 17.06.
70,03
70,06
%
2002 21.09.
84,42
84,24
%
1998 26.09.
82,65
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
98,14
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 55,93%
59.82%

2012 10.03. 57,34%
59.11%

2010 12.06. 52,97%
58.83%

2006 17.06. 47,94%
54.67%

2002 21.09. 70,03%
70.06%

1998 26.09. 84,42%
84.24%

1994 01.10. 82,65%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 98,14%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok