Výsledky parlamentných volieb v obci

44,56%
SNS
22,82%
10,86%
KDH
5,43%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

57,05
59,82
%
2016 05.03.
62,65
59,11
%
2012 10.03.
65,56
58,83
%
2010 12.06.
47,47
54,67
%
2006 17.06.
69,56
70,06
%
2002 21.09.
84,59
84,24
%
1998 26.09.
75,83
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
89,02
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 57,05%
59.82%

2012 10.03. 62,65%
59.11%

2010 12.06. 65,56%
58.83%

2006 17.06. 47,47%
54.67%

2002 21.09. 69,56%
70.06%

1998 26.09. 84,59%
84.24%

1994 01.10. 75,83%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 89,02%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok