Výsledky parlamentných volieb v obci

KDH
39,88%
33,14%
11,56%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

68,43
59,82
%
2016 05.03.
67,08
59,11
%
2012 10.03.
62,56
58,83
%
2010 12.06.
58,94
54,67
%
2006 17.06.
76,72
70,06
%
2002 21.09.
90,46
84,24
%
1998 26.09.
89,76
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
99,82
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 68,43%
59.82%

2012 10.03. 67,08%
59.11%

2010 12.06. 62,56%
58.83%

2006 17.06. 58,94%
54.67%

2002 21.09. 76,72%
70.06%

1998 26.09. 90,46%
84.24%

1994 01.10. 89,76%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 99,82%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok