Výsledky parlamentných volieb v obci

55,03%
SNS
10,85%
6,20%
5,42%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

39,75
59,82
%
2016 05.03.
43,78
59,11
%
2012 10.03.
50,49
58,83
%
2010 12.06.
48,88
54,67
%
2006 17.06.
69,67
70,06
%
2002 21.09.
84,08
84,24
%
1998 26.09.
76,71
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
87,64
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 39,75%
59.82%

2012 10.03. 43,78%
59.11%

2010 12.06. 50,49%
58.83%

2006 17.06. 48,88%
54.67%

2002 21.09. 69,67%
70.06%

1998 26.09. 84,08%
84.24%

1994 01.10. 76,71%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 87,64%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok