Výsledky parlamentných volieb v obci

43,51%
SNS
19,46%
9,16%
7,63%
7,63%
6,87%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

68,55
59,82
%
2016 05.03.
73,78
59,11
%
2012 10.03.
74,19
58,83
%
2010 12.06.
77,36
54,67
%
2006 17.06.
83,69
70,06
%
2002 21.09.
90,53
84,24
%
1998 26.09.
81,96
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
99,68
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 68,55%
59.82%

2012 10.03. 73,78%
59.11%

2010 12.06. 74,19%
58.83%

2006 17.06. 77,36%
54.67%

2002 21.09. 83,69%
70.06%

1998 26.09. 90,53%
84.24%

1994 01.10. 81,96%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 99,68%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok