Výsledky parlamentných volieb v obci

35,67%
SNS
26,90%
9,35%
7,60%
5,84%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

66,92
59,82
%
2016 05.03.
75,73
59,11
%
2012 10.03.
82,40
58,83
%
2010 12.06.
81,90
54,67
%
2006 17.06.
90,58
70,06
%
2002 21.09.
98,10
84,24
%
1998 26.09.
91,45
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
96,73
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 66,92%
59.82%

2012 10.03. 75,73%
59.11%

2010 12.06. 82,40%
58.83%

2006 17.06. 81,90%
54.67%

2002 21.09. 90,58%
70.06%

1998 26.09. 98,10%
84.24%

1994 01.10. 91,45%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 96,73%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok