Výsledky parlamentných volieb v obci

57,42%
7,92%
6,93%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

71,14
59,82
%
2016 05.03.
72,66
59,11
%
2012 10.03.
80,43
58,83
%
2010 12.06.
72,79
54,67
%
2006 17.06.
81,74
70,06
%
2002 21.09.
88,27
84,24
%
1998 26.09.
91,60
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
100,00
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 71,14%
59.82%

2012 10.03. 72,66%
59.11%

2010 12.06. 80,43%
58.83%

2006 17.06. 72,79%
54.67%

2002 21.09. 81,74%
70.06%

1998 26.09. 88,27%
84.24%

1994 01.10. 91,60%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 100,00%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok