Výsledky parlamentných volieb v obci

45,00%
22,14%
6,71%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

28,71
59,82
%
2016 05.03.
37,87
59,11
%
2012 10.03.
43,03
58,83
%
2010 12.06.
38,96
54,67
%
2006 17.06.
65,93
70,06
%
2002 21.09.
82,81
84,24
%
1998 26.09.
84,67
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
96,03
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 28,71%
59.82%

2012 10.03. 37,87%
59.11%

2010 12.06. 43,03%
58.83%

2006 17.06. 38,96%
54.67%

2002 21.09. 65,93%
70.06%

1998 26.09. 82,81%
84.24%

1994 01.10. 84,67%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 96,03%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok