Výsledky parlamentných volieb v obci

35,97%
24,69%
18,29%
5,18%

Volebná účasť v parlamentných voľbách

56,08
59,82
%
2016 05.03.
57,75
59,11
%
2012 10.03.
60,39
58,83
%
2010 12.06.
50,97
54,67
%
2006 17.06.
70,98
70,06
%
2002 21.09.
91,70
84,24
%
1998 26.09.
88,77
75,65
%
1994 01.10.
-
1992 06.06.
98,90
95,39
%
1990 09.06.
2016 05.03. 56,08%
59.82%

2012 10.03. 57,75%
59.11%

2010 12.06. 60,39%
58.83%

2006 17.06. 50,97%
54.67%

2002 21.09. 70,98%
70.06%

1998 26.09. 91,70%
84.24%

1994 01.10. 88,77%
75.65%

1992 06.06. -

1990 09.06. 98,90%
95.39%

účasť v obci
účasť v SR
vybratý rok