vyberte rok

Výsledky komunálnych volieb v meste Komárno

Béla Keszegh
58.86%
Imre Knirs SMK-MKP
12.91%
Ágnes Héder MKDA-MKDSZ, MOST - HÍD
9.87%
Zoltán Benyó
9.49%
Zsolt Feszty
7.37%
János Bósza NÁRODNÁ KOALÍCIA
1.50%

Rozdelenie mandátov poslancov

Strany v koalíciach sú v poradí, v akom uvádza Štatistický úrad SR


19 poslancov
SMK-MKP
3 poslanci
MOST - HÍD, MKDA-MKDSZ
3 poslanci

Primátori a najväčšie kluby v minulosti

Béla Keszegh
2018
19
László Stubendek
nezávislý
2014
17
nezávislý
Anton Marek
nezávislý
2010
10
nezávislý
Tibor Bastrnák
nezávislý
2006
14
SMK-MKP
Tibor Bastrnák
SMK-MKP
2002
21
SMK-MKP
Ing. Štefan Pásztor
SMK
1998
29
SMK-MKP
Štefan Pásztor
nezávislý
1994
12
ESWS
Štefan Pásztor
1990

Volebná účasť v obci

28,22
48,68
%
2018 10.11.
34,61
48,34
%
2014 15.11.
46,07
49,69
%
2010 27.11.
43,03
47,65
%
2006 02.12.
33,28
49,51
%
2002 07.12.
36,63
53,96
%
1998 19.12.
34,77
52,42
%
1994 19.11.
2018 10.11. 28,22%
48,68%

2014 15.11. 34,61%
48,34%

2010 27.11. 46,07%
49,69%

2006 02.12. 43,03%
47,65%

2002 07.12. 33,28%
49,51%

1998 19.12. 36,63%
53,96%

1994 19.11. 34,77%
52,42%

účasť v Komárno
účasť v SR
vybratý rok

Zoznam zvolených poslancov

1
Attila Horváth
2 405 hlasov
2
Béla Keszegh
2 045 hlasov
3
Szilárd Ipóth
1 972 hlasov
4
Tamás Varga
1 802 hlasov
5
Ján Vetter
1 591 hlasov
6
László Stubendek
1 545 hlasov
7
Ondrej Gajdáč
1 405 hlasov
8
Štefan Bende
1 363 hlasov
9
Tímea Szénássy
1 306 hlasov
10
Magdaléna Tárnok
1 303 hlasov
11
Zoltán Bujna
1 280 hlasov
12
Zsolt Feszty
1 198 hlasov
13
Dávid Kovács
1 195 hlasov
14
Imre Andruskó, MKDA-MKDSZ, MOST - HÍD
1 194 hlasov
15
Károly Less, SMK-MKP
1 165 hlasov
16
Baltazár Ryšavý
1 162 hlasov
17
György Batta, MKDA-MKDSZ, MOST - HÍD
1 159 hlasov
18
Anton Marek
1 085 hlasov
19
Margit Keszegh
1 083 hlasov
20
Patrik Ruman
1 055 hlasov
21
Csilla Szabó
1 037 hlasov
22
Imre Knirs, SMK-MKP
960 hlasov
23
Ildikó Bauer, SMK-MKP
919 hlasov
24
Peter Korpás
880 hlasov
25
Marián Molnár, MKDA-MKDSZ, MOST - HÍD
338 hlasov