Výsledky komunálnych volieb v meste Komárno

Tibor Bastrnák SMK-MKP

Rozdelenie mandátov poslancov

Strany v koalíciach sú v poradí, v akom uvádza Štatistický úrad SR

SMK-MKP
21 poslancov
nezávislý
3 poslanci
SDĽ, SDA, SMER, SDKÚ, OKS, KDH, DS, ANO
1 poslanec

Primátori a najväčšie kluby v minulosti

Béla Keszegh
nezávislý
2018
19
nezávislý
László Stubendek
nezávislý
2014
17
nezávislý
Anton Marek
nezávislý
2010
10
nezávislý
Tibor Bastrnák
nezávislý
2006
14
SMK-MKP
Tibor Bastrnák
SMK-MKP
2002
21
SMK-MKP
Ing. Štefan Pásztor
SMK
1998
29
SMK-MKP
Štefan Pásztor
nezávislý
1994
12
ESWS
Štefan Pásztor
nezávislý
1990

Volebná účasť v obci

28,22
48,68
%
2018 10.11.
34,61
48,34
%
2014 15.11.
46,07
49,69
%
2010 27.11.
43,03
47,65
%
2006 02.12.
33,28
49,51
%
2002 07.12.
36,63
53,96
%
1998 19.12.
34,77
52,42
%
1994 19.11.
2018 10.11. 28,22%
48,68%

2014 15.11. 34,61%
48,34%

2010 27.11. 46,07%
49,69%

2006 02.12. 43,03%
47,65%

2002 07.12. 33,28%
49,51%

1998 19.12. 36,63%
53,96%

1994 19.11. 34,77%
52,42%

účasť v Komárno
účasť v SR
vybratý rok