Parlamentné voľby

Parlamentné voľby sa konajú každé 4 roky a kandidujú do nich politické strany, hnutia a koalície.
Politický subjekt, ktorý presiahne 5% kvórum, získa poslanecké mandáty v NR SR (do roku 1992 platilo 3% kvórum)

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

Výsledky volieb - strany do NR SR

ostatné strany dostali menej ako 5% voličských hlasov a nepostúpili tak do NR SR

Pozri všetky strany

Zloženie parlamentu

Účasť na celom Slovensku

Výsledky podľa miest a obcí